Vaikuta ja ideoi

Millainen arviointimalli soveltuisi tulevan ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arvioinnin (2021–2022) perustaksi ja tukisi parhaiten koulutuksen järjestäjien laadunkehittämistyötä?

Karvi järjestää koulutuksen järjestäjille kuulemistilaisuuksia, joissa johto ja kehittämis- ja laatutyöstä vastaavat sekä muut laadunhallinnan piirissä toimivat tai siitä kiinnostuneet henkilöt oppilaitoksessa ideoivat yhdessä arviointimallia.

Tämän lisäksi kaikilla on mahdollisuus jättää ehdotuksensa tulevan arvioinnin malliksi tällä sivulla. Vastaa 28.2.2019 mennessä oheisen linkin kautta: Lähetä ehdotuksesi arviointiin

Voit pohtia seuraavia kysymyksiä:

  • Millainen arviointimalli ja -prosessi toimisi ammatillisen koulutuksen ympäristössä parhaiten?
  • Millaisella mallilla toteutettu arviointi täyttäisi lainsäädännön velvoitteen parhaiten?
  • Millainen malli eläisi yli hallituskausien?
  • Millainen malli palvelisi järjestäjiä näiden kehittäessä toimintansa laatua?
  • Millaisella mallilla toteutettu arviointi osoittaa, että ammatillisen koulutuksen järjestelmä on kunnossa?
  • Miten työelämän näkökulma kytketään malliin?
  • Mihin arviointi tulisi kohdistaa?

Saatujen palautteiden pohjalta Karvi valmistelee laadunhallintajärjestelmien arviointimalliksi ja -kriteeristöksi ehdotuksen, jota on mahdollista kommentoida. Kommentointimahdollisuudesta tiedotetaan erikseen.