Tulokset

Hankkeen kuluessa tänne päivitetään tuloksia.


Testivaiheen keskeiset tulokset

Itsearviointi:

Itsearviointivaiheen määrälliset tulokset (pilotit)
Tarkempi kuvaus arviointiasteikoista ja itsearviointilomake nähtävillä testivaiheeseen liittyvästä arviointikäsikirjan luonnoksesta.

Kooste avoimista kysymyksistä (pilotit)

Kooste vahvuuksista ja parantamisalueista (pilotit)

 


Vuonna 2015 toteutetun laadunhallintajärjestelmien arvioinnin tulokset ovat nähtävissä täällä: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien tila 2015.