Kuulemistilaisuus ehdotuksesta arviointimalliksi 6.6.2019

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) järjestää kuulemis- ja keskustelutilaisuuden ehdotuksesta arviointimalliksi Helsingissä 6.6.2019 klo 13.00–16.00.

Tilaisuudessa esitellään projektiryhmän laatima ehdotus ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arviointimalliksi. Tilaisuus tarjoaa mahdollisuuden käydä ehdotuksesta keskustelua ja esittää sitä koskevia kysymyksiä. Tilaisuudessa järjestetään työpajoja, joissa osallistujat ottavat kantaa tehtyyn ehdotukseen.

Tilaisuuksien kohderyhmänä ovat koulutuksen järjestäjien johto, laatu- ja kehittämisvastaavat, työelämän edustajat, opiskelijat ja sidosryhmät.

Ilmoittautuminen viimeistään 24.5.2019 osoitteessa:
https://link.webropolsurveys.com/S/9B271E08358EEEBE

Tilaisuus on maksuton. Osallistujat vastaavat itse matka-, majoitus- ja vastaavista kustannuksista. Kansallinen koulutuksen arviointikeskus tarjoaa kahvit.

Tervetuloa!

Kutsu kuulemistilaisuuteen 6.6.2019.pdf (.pdf)

Arviointimallin ja -kriteeristön valmistelu käyntiin

Arviointihankkeessa järjestettiin elokuun 2018 – helmikuun 2019 aikana kuulemistilaisuuksia koulutuksen järjestäjien, opiskelijoiden, työelämän ja johdon edustajille. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 170 henkilöä. Kiitos kaikille aktiivisesta osallistumisesta!

Arviointimalli, -prosessi ja -kriteeristö valmistellaan Karvin asettamassa työryhmässä kevään ja kesän 2019 aikana. Ammatillisen koulutuksen eri toimijoille järjestetään mahdollisuuksia kommentoida mallia kehittämistyön aikana. Kommentointimahdollisuudesta tiedotetaan erikseen.

Arviointimallia ja -prosessia on tarkoitus testata syksyn 2019 – kevään 2020 aikana. Tähän liittyen Karvi hakee vapaaehtoisia koulutuksen järjestäjiä ja mahdollisia arvioijia. Myös tästä tiedotetaan erikseen.

Lisätietoja ja yhteydenotot arviointiin liittyen: Yhteystiedot