Utkasten till utvärderingshandbok och -modell är tillgängliga – föreslå nivån på ett fungerande kvalitetsledningssystem

Testning av utvärderingsmodell och -kriterier har börjat med frivilliga utbildningsanordnare.

Utkasten till utvärderingshandbok och -modell kan laddas här:

Utkast till utvärderingshandbok (med utvärderingsmodell och -kriterier / självvärdering) 6.11.2019 (.pdf)

Utkast till utvärderingshandbok gällande testningen. Som bilagor finns också utkast till självvärderingsblankett, utvärderingsskalor och begrepp som används i utvärderingen.

Förslag för nivån på ett fungerande kvalitetsledningssystem

NCU kommer att definiera en nivå för ett fungerande kvalitetsledningssystem för utvärdering som genomförs 2021–2022.

Utbildningsanordnare kan senast 28.2.2020 föreslå på vilken nivå (saknas, påbörjats, utvecklat, väl utvecklat) verksamhet och resultat borde vara så att man kan prata om ett fungerande kvalitetsledningssystem.

Förslag (saknas, påbörjats, utvecklat, väl utvecklat) sparas för varje påstående (verksamhet) och utvärderingspunkt (resultat) till blanketten: https://link.webropolsurveys.com/S/218ECAD03AE60D79

Bara ett svar per utbildningsanordnare skickas till NCU.

Utvärderingsområden, -punkter och påståenden samt utvärderingsskalor på blanketten är samma som i utkast till självvärdering. Man kan bekanta sig med dem i utvärderingshandboken (PDF-fil ovan).

Beslut av de utbildningsanordnare som deltar i testningen

NCU sökte med sitt brev den 2 september 2019 fyra frivilliga utbildningsanordnare för att testa utvärderingsmodellen och -kriterierna för utvärdering av kvalitetsledningssystem hos anordnare av yrkesutbildning (2021–2022). Målet var att få olika typer av utbildningsanordnare till testgruppen, exempelvis både stora och små, med flera utbildningsområden eller bara ett, från olika delar av Finland samt anordnare som ordnar utbildning på finska och på svenska.

NCU fick totalt 20 ansökningar inom ansökningstiden (30.9.2019).

Utifrån de ovan nämnda ansökningsgrunderna valde NCU fyra utbildningsanordnare som gör en självvärdering och som mottar ett utvärderingsbesök:

 • Folkhälsan Utbildning Ab
 • Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö sr
 • Marttayhdistysten liitto ry
 • Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

NCU ordnar för ovan nämnda anordnare ett introduktionsmöte 23.10.2019 kl. 13–16. En separat inbjudan sänds.

Följande utbildningsanordnare som inte blivit valda i den ovan nämnda testgruppen kan om de vill endast göra en självvärdering och ge feedback om den åt NCU.

 • Hengitysliitto ry
 • Invalidisäätiö sr
 • Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä
 • Kajaanin kaupunki
 • Kirkkopalvelut ry
 • Länsirannikon Koulutus Oy
 • Opintotoiminnan Keskusliitto ry, Centralförbundet för Studieverksamhet rf
 • Optima samkommun
 • Rakennusteollisuus RT ry
 • Saamelaisalueen Koulutuskeskus
 • Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä
 • Satakunnan koulutuskuntayhtymä
 • Suomen Diakoniaopisto – SDO Oy
 • Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr
 • Turun kaupunki
 • Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä

NCU ordnar åt ovan nämnda anordnare ett introduktionsmöte som ett webbseminarium 25.10.2019 kl. 12.00–14.30. En separat ansökan sänds.

Tack för ert intresse för utvärderingen!

Beslut av de utbildningsanordnare som deltar i testningen (.pdf)

Diskussionsmöte om utkast till utvärderingsmodell 6.6.2019

NCU ordnade ett diskussionsmöte om utkast till utvärderingsmodell i Helsingfors 6.6.2019 kl. 13.00–16.00.

Under våren har en av NCUs utnämnd arbetsgrupp förberett ett utkast till utvärderingsmodell av kvalitetsledningssystem hos anordnare av yrkesutbildning. Utkastet baserar sig på feedback från anordnare av yrkesutbildning, studerande, representanter för arbetslivet och intressegrupper. Syftet är att utvärderingsmodellen ska kunna användas för att utvärdera hur kvalitetsledningssystem hos anordnare av yrkesutbildning fungerar.

Utkastet i sin helhet kunde hämtas här fram till 14.6.2019. Förslaget kunde kommenteras via enkäten fram till 14.6.2019.