Utkasten till utvärderingshandbok och -modell är tillgängliga – föreslå nivån på ett fungerande kvalitetsledningssystem

Testning av utvärderingsmodell och -kriterier har börjat med frivilliga utbildningsanordnare.

Utkasten till utvärderingshandbok och -modell kan laddas här:

Utkast till utvärderingshandbok (med utvärderingsmodell och -kriterier / självvärdering) 6.11.2019 (.pdf)

Utkast till utvärderingshandbok gällande testningen. Som bilagor finns också utkast till självvärderingsblankett, utvärderingsskalor och begrepp som används i utvärderingen.

Förslag för nivån på ett fungerande kvalitetsledningssystem

NCU kommer att definiera en nivå för ett fungerande kvalitetsledningssystem för utvärdering som genomförs 2021–2022.

Utbildningsanordnare kan senast 28.2.2020 föreslå på vilken nivå (saknas, påbörjats, utvecklat, väl utvecklat) verksamhet och resultat borde vara så att man kan prata om ett fungerande kvalitetsledningssystem.

Förslag (saknas, påbörjats, utvecklat, väl utvecklat) sparas för varje påstående (verksamhet) och utvärderingspunkt (resultat) till blanketten: https://link.webropolsurveys.com/S/218ECAD03AE60D79

Bara ett svar per utbildningsanordnare skickas till NCU.

Utvärderingsområden, -punkter och påståenden samt utvärderingsskalor på blanketten är samma som i utkast till självvärdering. Man kan bekanta sig med dem i utvärderingshandboken (PDF-fil ovan).