Diskussionsmöte om utkast till utvärderingsmodell 6.6.2019

NCU ordnade ett diskussionsmöte om utkast till utvärderingsmodell i Helsingfors 6.6.2019 kl. 13.00–16.00.

Under våren har en av NCUs utnämnd arbetsgrupp förberett ett utkast till utvärderingsmodell av kvalitetsledningssystem hos anordnare av yrkesutbildning. Utkastet baserar sig på feedback från anordnare av yrkesutbildning, studerande, representanter för arbetslivet och intressegrupper. Syftet är att utvärderingsmodellen ska kunna användas för att utvärdera hur kvalitetsledningssystem hos anordnare av yrkesutbildning fungerar.

Utkastet i sin helhet kunde hämtas här fram till 14.6.2019. Förslaget kunde kommenteras via enkäten fram till 14.6.2019.

Diskussionsmöte om utvärderingsmodell, våren 2019

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) ordnar diskussionsmöten med samma innehåll. I tillställningarna kartlägger man utbildningsanordnarnas synpunkter på hurdan utvärderingsmodell skulle lämpa sig för den kommande utvärderingen av kvalitetsledningssystem (2021–2022) och skulle bäst främja kvalitetsutveckling hos utbildningsanordnarna.

Diskussionsmötena är riktade till utbildningsanordnarens ledning och personer som svarar för kvalitetsledningen och utveckling och andra som arbetar med eller är intresserade av kvalitetsledning i läroanstalten.

Orterna och tidpunkterna under våren är följande:

 • KUOPIO, ons. 16.1.2019 kl. 13–16 (anmäl dig senast 9.1.)
  Technopolis, Microkatu 1, Kuopio
 • TAMMERFORS, mon. 21.1.2019 kl. 13–16 (anmäl dig senast 14.1.)
  Technopolis, Kalevantie 2, Tammerfors
 • VASA, ons. 30.1.2019 kl. 13–16 (anmäl dig senast 23.1.)
  Alvar Congress Center, Strömlinjen 8 I, Vasa
 • Skype-webbseminarium, ons. 6.2.2019 kl. 9–11 (anmäl dig senast 30.1.)

Deltagarna kan välja den tillställning som passar dem bäst. Vi ber er anmäla er
senast en vecka före tillställningen.

Tillställningarna är avgiftsfria. Deltagarna står själva för rese- och inkvarteringskostnader samt andra motsvarande kostnader. Nationella centret för utbildningsutvärdering bjuder på kaffe.

Välkommen!

Inbjudan till diskussionsmöte, våren 2019 (.pdf)

Diskussionsmöte om utvärderingsmodell

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) ordnar diskussionsmöten med samma innehåll. I tillställningarna kartlägger man utbildningsanordnarnas synpunkter på hurdan utvärderingsmodell skulle lämpa sig för den kommande utvärderingen av kvalitetsledningssystem (2021–2022) och skulle bäst främja kvalitetsutveckling hos utbildningsanordnarna.

Diskussionsmötena är riktade till utbildningsanordnarens ledning och personer som svarar för kvalitetsledningen och utveckling och andra som arbetar med eller är intresserade av kvalitetsledning i läroanstalten.

Orterna och tidpunkterna är följande:

 • Uleåborg, tors. 8.11.2018 kl. 13–16 (anmäl dig senast 2.11.)
  Technopolis, Kiviharjunlenkki 1 A, Uleåborg
 • Åbo, ons. 21.11.2018 kl. 13–16 (anmäl dig senast 14.11.)
  Ämbetshuset, Självständighetsplan 2, Åbo
 • Helsingfors, tors. 13.12.2018 kl. 9–12 (anmäl dig senast 5.12.)
  Posthuset, Mannerheimplatsen 1 B, Helsingfors
 • Dessutom ordnas tillställningar i januari 2019 (preliminärt i Kuopio, Vasa och Tammerfors) som vi informerar om senare.

Deltagarna kan välja den tillställning som passar dem bäst. Vi ber er anmäla er senast en vecka före tillställningen på adressen:
https://link.webropolsurveys.com/S/B3A6F03A9A83504E

Tillställningarna är avgiftsfria. Deltagarna står själva för rese- och inkvarteringskostnader samt andra motsvarande kostnader. Nationella centret för utbildningsutvärdering bjuder på kaffe.

Välkommen!

Inbjudan till diskussionsmöte (.pdf)