Utvärderingens mål

Syftet med projektet är att utveckla och testa utvärderingsmodellen och -kriterierna för utvärderingen av yrkesutbildningsanordnarnas kvalitetsledningssystem och genomföra en utvärdering med detta som utgångspunkt.

Genom utvärderingen produceras information om situationen för yrkesutbildningsanordnarnas kvalitetsledningssystem samt om i vilken omfattning utbildningsanordnarna har uppnått de krav på kvalitetsledning som definieras i lagstiftningen. Förutom det ovan nämnda är målet att producera information om hur kvalitetsledningssystemen har utvecklats jämfört med den motsvarande utvärderingen från 2015.

Med hjälp av projektet stöds utbildningsanordnarna och uppmuntras även till kontinuerlig utveckling av deras egen kvalitetsledning.