Utbildningsanordnare som utvärderingen gäller

Utvärderingen gäller alla yrkesutbildningsanordnare.

Lagen om yrkesutbildning 531/2017, 126 §:

  • Utbildningsanordnaren ska utvärdera de examina, den utbildning och den övriga verksamhet som den ordnar samt deras kvalitet och effekter.
  • Utbildningsanordnaren svarar för kvaliteten på de examina, den utbildning och den övriga verksamhet som den ordnar samt för en kontinuerlig förbättring av kvalitetsledningen.
  • Utbildningsanordnaren ska också regelbundet delta i extern utvärdering av sin verksamhet och sina kvalitetsledningssystem och publicera viktiga resultat av utvärdering som den har ordnat.

Anordnare av yrkesutbildning som omfattas av övergångsbestämmelserna för anordnartillstånd för yrkesutbildning

Enligt undervisnings- och kulturministeriets riktlinje behöver inte en utbildningsanordnare delta i utvärderingen av kvalitetsledningssystem så länge som den omfattas av övergångsbestämmelserna. Om undervisnings- och kulturministeriet emellertid beviljar anordnaren här emellan eller efter övergångstiden ett anordnartillstånd, omfattas anordnaren av utvärderingen. NCU kontrollerar de utbildningsanordnare som fått anordnartillstånd före den faktiska utvärderingen 2021.