Ansvariga aktörer

Projektet genomförs av en projektgrupp.

Medlemmar från NCU:

  • Aila Korpi, utvärderingsråd, projektchef
  • Tarja Frisk, ledande utvärderingexpert
  • Risto Hietala, specialplanerare
  • Anni Tuurnas, utvärderingexpert

Andra medlemmar (mars–augusti 2019):

  • Satu Hautanen, Suomen Yrittäjäopisto
  • Jatta Herranen, Riveria
  • Heli Huotari, Business College Helsinki
  • Ann-May Pitkäkangas, Optima
  • Anne Tornberg, Hengitysliitto ry / Ammattiopisto Luovi

Kontaktuppgifter