Ansvariga aktörer

Projektet genomförs av en projektgrupp med följande medlemmar:

  • Aila Korpi, utvärderingsråd, projektchef, NCU
  • Tarja Frisk, utvärderingsexpert, NCU
  • Risto Hietala, specialplanerare, NCU
  • Johanna Kiesi, utvärderingsplanerare, NCU
  • Satu Hautanen, Suomen Yrittäjäopisto
  • Jatta Herranen, Riveria
  • Heli Huotari, Business College Helsinki
  • Ann-May Pitkäkangas, Optima
  • Anne Tornberg, Hengitysliitto ry / Ammattiopisto Luovi

Kontaktuppgifter