Presentation

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför i enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut en utvärdering av kvalitetsledningssystem hos anordnare av yrkesutbildning åren 2021–2022.

Som grund för utvärderingen av kvalitetsledningssystem utvecklas mellan hösten 2018 och hösten 2020 en utvärderingsmodell och utvärderingskriterier som testas innan de tas i bruk. Utvecklingen genomförs som ett brett samarbete med utbildningsanordnare och olika aktörer och erfarenheter och feedback från den tidigare utvärderingen utnyttjas.