Kontaktuppgifter

Aila Korpi, utvärderingsråd, projektchef
aila.korpi(at)karvi.fi, tfn. 029 533 5536

Tarja Frisk, ledande utvärderingsexpert
tarja.frisk(at)karvi.fi, tfn. 029 533 5504

Nationella centret för utbildningsutvärdering
PB 28 (Mannerheimplatsen 1 A, våning 6)
00101 HELSINGFORS

www.karvi.fi/sv