Kontaktuppgifter

Aila Korpi, utvärderingsråd, projektchef
aila.korpi(at)karvi.fi

Tarja Frisk, utvärderingsexpert
tarja.frisk(at)karvi.fi

Anni Tuurnas, utvärderingsplanerare
anni.tuurnas(at)karvi.fi, p. 029 533 5593

Johanna Kiesi, utvärderingsplanerare (tjänstledig)

Nationella centret för utbildningsutvärdering
PB 28 (Mannerheimplatsen 1 A, våning 6)
00101 HELSINGFORS

www.karvi.fi/sv