Kontaktuppgifter

Aila Korpi, utvärderingsråd, projektchef
aila.korpi(at)karvi.fi, tfn. 029 533 5536

Tarja Frisk, utvärderingsexpert
tarja.frisk(at)karvi.fi, tfn. 029 533 5504

Anni Tuurnas, utvärderingsplanerare
anni.tuurnas(at)karvi.fi, tfn. 029 533 5593

Nationella centret för utbildningsutvärdering
PB 28 (Mannerheimplatsen 1 A, våning 6)
00101 HELSINGFORS

www.karvi.fi/sv