Kontaktuppgifter

Aila Korpi, utvärderingsråd, projektchef
aila.korpi(at)karvi.fi

Johanna Kiesi, utvärderingsplanerare
johanna.kiesi(at)karvi.fi

Nationella centret för utbildningsutvärdering
PB 28 (Mannerheimplatsen 1 A, våning 6)
00101 HELSINGFORS

www.karvi.fi/sv