Utvecklingswebinarier

I det tredje skedet ordnar NCU flera gemensamma utvecklingsseminarier för utbildningsanordnarna, där man kompletterar och fördjupar den information man fått in från självvärderingen gällande kvalitetsledningen och kvalitetsledningssystemet samt möjliggör peer-lärande (jämförande) mellan utbildningsanordnarna. Målsättningen med seminariet är att erbjuda alla utbildningsanordnare möjlighet att dela sina erfarenheter och god praxis gällande kvalitetsarbetet och på så sätt också stöda utbildningsanordnarnas långsiktiga och kontinuerliga utveckling av kvalitetsarbetet.

Tidpunkterna och teman:

Fördjupning av resultaten av självvärdering:
• Tisdag 12.10.2021 kl 9–12
• Torsdag 14.10 kl 9–12
• Tisdag 26.10.2021 kl 13–16

God praxis:
• Torsdag 28.10.2021 kl 9–12

Mer information, på finska (länk)

Skriv en ny kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.