Materialet för självvärdering

Bästa anordnare av yrkesutbildning,

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför en utvärdering av kvalitetsledningssystem hos alla anordnare av yrkesutbildning åren 2021–2022.

Utvärderingen utförs som självvärdering under februari-april 2021.

Vid behov finner ni mer information om utvärderingen i utvärderingsshandboken. Ni kan kan också utnyttja inspelningarna och materialet som presenterades i informatioinswebbinarium som hölls i januari.

Sänd självvärderingens resultat via den elektroniska enkäten (Webropol) senast  30.4.2021. 

Materialet för självvärdering:

Ni kan gärna sända era frågor till Anni Tuurnas.Kontaktuppgifter

Skriv en ny kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.