Utvärderingshandbok och -modell är tillgängliga

Utvärderingen av yrkesutbildningsanordnarnas kvalitetsledningssystem har börjat.

Utvärderingshandboken och -modellen kan laddas här:

Utvärderingshandbok – Utvärdering av yrkesutbildningsanordnarnas kvalitetsledningssystem (.pdf)

Bland utvärderingshandbokens bilagor finns en självvärderingsblankett, utvärderingsskalor och begrepp som används i utvärderingen.

Obs. I fall länken inte öppnas när ni klickar på det, öppna en ny flik varvid pdf-filen borde öppnas.

Skriv en ny kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.