Ett informations- och introduktionswebbinarium

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför en utvärdering av kvalitetsledningssystem hos anordnare av yrkesutbildning åren 2021–2022.

Ett informations- och introduktionswebbinarium om utvärderingen ordnas för utbildningsenheterna den 13 januari 2021 kl. 9.00–12.00 och den 20 januari 2021 kl. 9.00–12.00. Innehållet i de två webbinarierna är detsamma. Webbinarierna ordnas via Teams.

Skriv en ny kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.