Coronavirusepidemins inverkan på testning av utvärderingsmodell och -kriterierna samt utvärdering av kvalitetsledningssystem

Självvärderingen som frivilliga anordnare av yrkesutbildning har gjort och som gäller utvärdering av kvalitetsledningssystem hos anordnare av yrkesutbildning samt testning av modellen och kriterierna för utvärdering slutfördes framgångsrikt 28.2.2020. NCU analyserar för närvarande resultat av självvärderingen och respons som de har fått och fortsätter utvecklingen av utvärderingsmodellen och kriterierna för utvärdering under vår och sommar. En kort sammanfattning av resultat under testperioden kommer att publiceras i projektens websida.

Till följd av coronavirusepidemin flyttas testperiodens utvärderingsbesök hos fyra yrkesläroanstalter till början av hösten.

Enligt nuvarande information kan utvärderingen av kvalitetsledningssystem genomföras som planerats under åren 2021–2022 och en introduktion av utbildningsanordnare på hösten 2020.

Kontaktuppgifter

Skriv en ny kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.