Beslut av de utbildningsanordnare som deltar i testningen

NCU sökte med sitt brev den 2 september 2019 fyra frivilliga utbildningsanordnare för att testa utvärderingsmodellen och -kriterierna för utvärdering av kvalitetsledningssystem hos anordnare av yrkesutbildning (2021–2022). Målet var att få olika typer av utbildningsanordnare till testgruppen, exempelvis både stora och små, med flera utbildningsområden eller bara ett, från olika delar av Finland samt anordnare som ordnar utbildning på finska och på svenska.

NCU fick totalt 20 ansökningar inom ansökningstiden (30.9.2019).

Utifrån de ovan nämnda ansökningsgrunderna valde NCU fyra utbildningsanordnare som gör en självvärdering och som mottar ett utvärderingsbesök:

 • Folkhälsan Utbildning Ab
 • Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö sr
 • Marttayhdistysten liitto ry
 • Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

NCU ordnar för ovan nämnda anordnare ett introduktionsmöte 23.10.2019 kl. 13–16. En separat inbjudan sänds.

Följande utbildningsanordnare som inte blivit valda i den ovan nämnda testgruppen kan om de vill endast göra en självvärdering och ge feedback om den åt NCU.

 • Hengitysliitto ry
 • Invalidisäätiö sr
 • Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä
 • Kajaanin kaupunki
 • Kirkkopalvelut ry
 • Länsirannikon Koulutus Oy
 • Opintotoiminnan Keskusliitto ry, Centralförbundet för Studieverksamhet rf
 • Optima samkommun
 • Rakennusteollisuus RT ry
 • Saamelaisalueen Koulutuskeskus
 • Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä
 • Satakunnan koulutuskuntayhtymä
 • Suomen Diakoniaopisto – SDO Oy
 • Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr
 • Turun kaupunki
 • Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä

NCU ordnar åt ovan nämnda anordnare ett introduktionsmöte som ett webbseminarium 25.10.2019 kl. 12.00–14.30. En separat ansökan sänds.

Tack för ert intresse för utvärderingen!

Beslut av de utbildningsanordnare som deltar i testningen (.pdf)

Skriv en ny kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.