Diskussionsmöte om utkast till utvärderingsmodell 6.6.2019

NCU ordnade ett diskussionsmöte om utkast till utvärderingsmodell i Helsingfors 6.6.2019 kl. 13.00–16.00.

Under våren har en av NCUs utnämnd arbetsgrupp förberett ett utkast till utvärderingsmodell av kvalitetsledningssystem hos anordnare av yrkesutbildning. Utkastet baserar sig på feedback från anordnare av yrkesutbildning, studerande, representanter för arbetslivet och intressegrupper. Syftet är att utvärderingsmodellen ska kunna användas för att utvärdera hur kvalitetsledningssystem hos anordnare av yrkesutbildning fungerar.

Utkastet i sin helhet kunde hämtas här fram till 14.6.2019. Förslaget kunde kommenteras via enkäten fram till 14.6.2019.

Skriv en ny kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.