Diskussionsmöte om utvärderingsmodell, våren 2019

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) ordnar diskussionsmöten med samma innehåll. I tillställningarna kartlägger man utbildningsanordnarnas synpunkter på hurdan utvärderingsmodell skulle lämpa sig för den kommande utvärderingen av kvalitetsledningssystem (2021–2022) och skulle bäst främja kvalitetsutveckling hos utbildningsanordnarna.

Diskussionsmötena är riktade till utbildningsanordnarens ledning och personer som svarar för kvalitetsledningen och utveckling och andra som arbetar med eller är intresserade av kvalitetsledning i läroanstalten.

Orterna och tidpunkterna under våren är följande:

  • KUOPIO, ons. 16.1.2019 kl. 13–16 (anmäl dig senast 9.1.)
    Technopolis, Microkatu 1, Kuopio
  • TAMMERFORS, mon. 21.1.2019 kl. 13–16 (anmäl dig senast 14.1.)
    Technopolis, Kalevantie 2, Tammerfors
  • VASA, ons. 30.1.2019 kl. 13–16 (anmäl dig senast 23.1.)
    Alvar Congress Center, Strömlinjen 8 I, Vasa
  • Skype-webbseminarium, ons. 6.2.2019 kl. 9–11 (anmäl dig senast 30.1.)

Deltagarna kan välja den tillställning som passar dem bäst. Vi ber er anmäla er
senast en vecka före tillställningen.

Tillställningarna är avgiftsfria. Deltagarna står själva för rese- och inkvarteringskostnader samt andra motsvarande kostnader. Nationella centret för utbildningsutvärdering bjuder på kaffe.

Välkommen!

Inbjudan till diskussionsmöte, våren 2019 (.pdf)

Skriv en ny kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.