Kontaktperson ska utses

Vi ber utbildningsanordnarna att utse en kontaktperson för utvecklingsprojektet för utvärderingsmodellen och utvärderingskriterierna för kvalitetsledningssystemen (gärna den person hos utbildningsanordnaren som svarar för kvalitetsledningen). Meddela kontaktpersonens uppgifter senast 15.10.2018 via adressen www.karvi.fi/sv/anmalan. Kontaktpersonerna informeras om hur projektet framskrider.

Skriv en ny kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.