Diskussionsmöte om utvärderingsmodell

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) ordnar diskussionsmöten med samma innehåll. I tillställningarna kartlägger man utbildningsanordnarnas synpunkter på hurdan utvärderingsmodell skulle lämpa sig för den kommande utvärderingen av kvalitetsledningssystem (2021–2022) och skulle bäst främja kvalitetsutveckling hos utbildningsanordnarna.

Diskussionsmötena är riktade till utbildningsanordnarens ledning och personer som svarar för kvalitetsledningen och utveckling och andra som arbetar med eller är intresserade av kvalitetsledning i läroanstalten.

Orterna och tidpunkterna är följande:

  • Uleåborg, tors. 8.11.2018 kl. 13–16 (anmäl dig senast 2.11.)
    Technopolis, Kiviharjunlenkki 1 A, Uleåborg
  • Åbo, ons. 21.11.2018 kl. 13–16 (anmäl dig senast 14.11.)
    Ämbetshuset, Självständighetsplan 2, Åbo
  • Helsingfors, tors. 13.12.2018 kl. 9–12 (anmäl dig senast 5.12.)
    Posthuset, Mannerheimplatsen 1 B, Helsingfors
  • Dessutom ordnas tillställningar i januari 2019 (preliminärt i Kuopio, Vasa och Tammerfors) som vi informerar om senare.

Deltagarna kan välja den tillställning som passar dem bäst. Vi ber er anmäla er senast en vecka före tillställningen på adressen:
https://link.webropolsurveys.com/S/B3A6F03A9A83504E

Tillställningarna är avgiftsfria. Deltagarna står själva för rese- och inkvarteringskostnader samt andra motsvarande kostnader. Nationella centret för utbildningsutvärdering bjuder på kaffe.

Välkommen!

Inbjudan till diskussionsmöte (.pdf)

Skriv en ny kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *