Startsida

Välkommen till utvärderingsprojektets webbplats!

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför i enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut en utvärdering av kvalitetsledningssystem hos anordnare av yrkesutbildning åren 2021–2022.

Syftet med utvärderingen är att producera information om situationen med utbildningsanordnarnas kvalitetsledningssystem på nationell nivå. Information produceras bland annat om kvalitetsledningssystemens funktion, nivån på kvalitetsledningen samt styrkor, utvecklingsobjekt och god praxis i anslutning till kvalitetsledningen.

Som grund för utvärderingen av kvalitetsledningssystem har utvecklats mellan år 2018-2019 utvärderingsmodell och utvärderingskriterier som har testat 2020 innan de tas i bruk. Utvecklingen har genomfört som ett brett samarbete med utbildningsanordnare och olika aktörer och erfarenheter och feedback från den tidigare utvärderingen har utnyttjat.