Arviointimallin ja -kriteeristön testaus

Karvin nimeämä projektiryhmä valmisteli arviointimallin ja -kriteeristön kuultuaan laajasti koulutuksen järjestäjiä sekä opiskelijoiden, työelämän ja sidosryhmien edustajia. Arviointimallia ja -kriteeristöä testataan 1.11.2019–31.5.2020 välisenä aikana. Tavoitteena on selvittää, miten toimiva arviointimalli ja -kriteeristö on ja tunnistaa edelliseen liittyviä kehittämistarpeita.

Testauksen eteneminen

Testi etenee seuraavasti:

  • Karvi järjestää perehdytystilaisuuden testivaiheeseen osallistuville koulutuksen järjestäjille lokakuussa 2019.
  • Koulutuksen järjestäjät tekevät itsearvioinnin sähköiseen järjestelmään 1.11.2019–28.2.2020 välisenä aikana.
  • Karvin nimeämät arviointiryhmät tekevät arviointikäynnin testiin osallistuvien koulutuksen järjestäjien (pilotit) luo syksyllä 2020. Karvi sopii käynnin ajankohdan koulutuksen järjestäjän kanssa keväällä 2020.
  • Karvi järjestää arviointi- ja kokemustenvaihtotilaisuuden testiin osallistuneille koulutuksen järjestäjille kesäkuussa 2020.
  • Syksyn 2020 aikana Karvi viimeistelee palautteen pohjalta arviointimallin ja -kriteeristön ja perehdyttää järjestäjät varsinaista arviointia varten.

Testiin osallistuvat koulutuksen järjestäjät

Karvi haki testausvaiheeseen neljää vapaaehtoista koulutuksen järjestäjää. Testiin osallistuvat koulutuksen järjestäjät valittiin niin, että ryhmässä on erityyppisiä koulutuksen järjestäjiä kuten suuria ja pieniä, monialaisia ja yksialaisia, eri puolella Suomea olevia sekä suomen ja ruotsin kielellä opetusta järjestäviä. Katso testiin valitut järjestäjät täältä.

Testiin osallistuvat koulutuksen järjestäjät sitoutuvat antamaan Karville palautetta testin eri vaiheista. Testi ei korvaa vuosina 2021–2022 toteutettavaa varsinaista arviointia.

Ehdotus toimivan laadunhallintajärjestelmän tasoksi

Karvi tulee määrittelemään tasot toimivalle laadunhallintajärjestelmälle vuoden 2021–2022 arviointia varten. Koulutuksen järjestäjät voivat tehdä 28.2.2020 mennessä oman ehdotuksensa siitä, millä tasolla (puuttuva, alkava, kehittynyt, edistynyt) toiminnan ja tulosten tulisi olla, jotta voidaan puhua toimivasta laadunhallintajärjestelmästä. Ehdotus tehdään verkossa. Katso lisätietoja täältä.

Testivaiheen materiaalit

Luonnokset arviointikäsikirjaksi ja -lomakkeeksi ovat saatavilla oheisessa PDF-tiedostossa:

Luonnos arviointikäsikirjaksi (sis. arviointimalli ja -kriteeristö / itsearviointi) 6.11.2019 (.pdf)

Testivaiheeseen liittyvä luonnos arviointikäsikirjaksi. Käsikirjan liitteenä on myös luonnos itsearviointilomakkeeksi, arviointiasteikot sekä arvioinnissa käytetyt käsitteet.