Arvioinnin tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja testata arviointimalli ja -kriteeristö ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arviointia varten ja toteuttaa arviointi edelliseen pohjautuen.

Arvioinnilla tuotetaan tietoa ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien tilasta ja siitä missä määrin koulutuksen järjestäjät ovat saavuttaneet lainsäädännössä määritellyt laadunhallintaa koskevat vaatimukset. Tavoitteena on edellisen lisäksi tuottaa tietoa siitä, miten laadunhallintajärjestelmät ovat kehittyneet vuoden 2015 vastaavaan arviointiin nähden.

Hankkeen avulla koulutuksen järjestäjiä tuetaan ja kannustetaan myös oman laadunhallintansa jatkuvassa kehittämisessä.