Arvioinnin kohteena olevat koulutuksen järjestäjät

Arviointi kohdistuu kaikkiin ammatillisen koulutuksen järjestäjiin.

Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, 126 §:

  • Koulutuksen järjestäjän tulee arvioida järjestämiään tutkintoja, koulutusta ja muuta toimintaa sekä niiden laatua ja vaikuttavuutta.
  • Koulutuksen järjestäjä vastaa järjestämiensä tutkintojen, koulutuksen ja muun toiminnan laadusta ja laadunhallinnan jatkuvasta parantamisesta.
  • Koulutuksen järjestäjän on myös säännöllisesti osallistuttava ulkopuoliseen toimintansa ja laadunhallintajärjestelmiensä arviointiin sekä julkistettava järjestämänsä arvioinnin keskeiset tulokset.

Ammatillisen koulutuksen järjestämisluvan siirtymäsäännösten piiriin kuuluvat koulutuksen järjestäjät

Opetus- ja kulttuuriministeriön linjauksen mukaan niin kauan kuin koulutuksen järjestäjä on siirtymäsäännöksen piirissä ei sen tarvitse osallistua laadunhallintajärjestelmien arviointiin. Mikäli kuitenkin OKM myöntää järjestäjälle tässä välissä tai siirtymäajan jälkeen järjestämisluvan, järjestäjä kuuluu arvioinnin piiriin. Karvi tarkistaa järjestämisluvan saanet koulutuksen järjestäjät ennen varsinaista arviointia vuonna 2021.