Arvioinnin aikataulu ja menetelmät

Laadunarvioinnin arviointiprosessi 2018-2022

Hanke etenee seuraavasti:

  • Arviointimallin ja -kriteeristön valmistelu (syksy 2018 – kesä 2019)
  • Arviointimallin testaus (syksy 2019 – syksy 2020)
  • Arviointimallin ja -kriteeristön viimeistely, julkaiseminen ja perehdytys (kesä–syksy 2020)
  • Arviointi (kevät–syksy 2021)
  • Raportti ja tulosten levittäminen (kevät 2022)

Menetelmät

Hankkeessa huomioidaan Karvin toimintaperiaatteet sekä edellisen arvioinnin aikana saatu palaute. Karvin linjausten mukaisesti arviointi perustuu kehittävän arvioinnin periaatteisiin, joissa korostetaan eri osapuolten, kuten koulutuksen järjestäjien, opetus- ja muun henkilöstön, opiskelijoiden, työelämän ja sidosryhmien, osallistumista arvioinnin suunnitteluun, arviointiedon tuottamiseen ja arvioinnin tulosten tulkintaan. Keskeistä on myös eri tahojen vuorovaikutus toistensa ja ulkopuolisten arvioijien kanssa.

Arviointi perustuu avoimuuteen, mikä tarkoittaa, että arviointia koskevaa tietoa välitetään koulutuksen järjestäjille ja muille tahoille arviointiprosessin eri vaiheissa. Tämä mahdollistaa tiedon mahdollisimman tehokkaan hyödyntämisen ja arvioinnin vaikuttavuuden edistämisen.

Arviointimallin kehittämisvaiheessa keskeisinä työskentelyn ja tiedonkeruun muotoina toimivat alueellisesti järjestettävät keskustelu- ja kuulemistilaisuudet sekä työpajat. Arviointimallin testivaiheen ja mallin pohjautuvan laadunhallintajärjestelmien arvioinnin arviointimenetelmät täsmennetään myöhemmin.