Esittely

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arviointi on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti vuosina 2021–2022.

Arvioinnin perustaksi kehitettiin vuosina 2018 – 2019 arviointimalli ja -kriteeristö, jota testattiin vuonna 2020. Kehittäminen toteutettiin laajassa yhteistyössä koulutuksen järjestäjien ja eri toimijoiden kanssa hyödyntämällä aiemmasta arvioinnista saadut kokemukset ja palautteet.