Esittely

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arviointi toteutetaan opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti vuosina 2021–2022.

Arvioinnin perustaksi kehitetään syksyn 2018 – syksyn 2020 aikana arviointimalli ja -kriteeristö, jota testataan ennen sen käyttöönottoa. Kehittäminen toteutetaan laajassa yhteistyössä koulutuksen järjestäjien ja eri toimijoiden kanssa ja työssä hyödynnetään aiemmasta arvioinnista saadut kokemukset ja palautteet.