Laadunhallinnan hyvät käytännöt -webinaarin (17.2.) materiaalit

Koulutuksen järjestäjillä oli mahdollisuus tehdä keväällä 2021 osana itsearviointia ehdotuksia laadunhallinnan hyviksi käytännöiksi, jotka käyvät esimerkiksi ja ovat hyödyllisiä muille koulutuksen järjestäjille. Ehdotuksia saatiin kaikkiaan 57.

Tilaisuudessa esiteltiin koulutuksen järjestäjien toimesta kolme ehdotusta hyviksi käytännöiksi.

Webinaarin materiaalit

Webinaarin tallenne

Laadunhallinnan hyvät käytännöt -webinaarin (13.1.) materiaalit

Koulutuksen järjestäjillä oli mahdollisuus tehdä keväällä 2021 osana itsearviointia ehdotuksia laadunhallinnan hyviksi käytännöiksi, jotka käyvät esimerkiksi ja ovat hyödyllisiä muille koulutuksen järjestäjille. Ehdotuksia saatiin kaikkiaan 57.

Tilaisuudessa esiteltiin koulutuksen järjestäjien toimesta neljä ehdotusta hyviksi käytännöiksi.

Webinaarin materiaalit

Webinaarin tallenne

Laadunhallinnan hyvät käytännöt -webinaarin (14.12.) materiaalit

Koulutuksen järjestäjillä oli mahdollisuus tehdä keväällä 2021 osana itsearviointia ehdotuksia laadunhallinnan hyviksi käytännöiksi, jotka käyvät esimerkiksi ja ovat hyödyllisiä muille koulutuksen järjestäjille. Ehdotuksia saatiin kaikkiaan 57.

Tilaisuudessa esiteltiin koulutuksen järjestäjien toimesta kolme ehdotusta hyviksi käytännöiksi.

Webinaarin materiaalit

 

Webinaarin tallenne

Webinaarista ei ole tallennetta.

 

Hyvien laadunhallinnan käytäntöjen webinaarit jatkuvat

Koulutuksen järjestäjien toiveiden mukaisesti jatkamme järjestäjien hyvien laadunhallinnan käytäntöjen esittelyjä. Käytännöt perustuvat koulutuksen järjestäjien osana laadunhallintajärjestelmien arviointia tekemiin ehdotuksiin. Tilaisuudet järjestetään seuraavasti:

  • 14.12.2021 klo 9.00-12.15
  • 13.1.2022 klo 9.00-12.15
  • 17.2.2022 klo 9.00-12.15
  • 17.3.2022 klo 9.00-12.15

Ilmoittaudu tapahtumaan tästä viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta. Teams-linkki lähetetään kaikille tapahtumaan ilmoittautuneille.

Lisätietoa hyvien käytäntöjen webinaareista:

 

Laadunhallinnan hyvät käytännöt -webinaarin (28.10.) materiaalit ja tallenne

Koulutuksen järjestäjillä oli mahdollisuus tehdä keväällä 2021 osana itsearviointia ehdotuksia laadunhallinnan hyviksi käytännöiksi, jotka käyvät esimerkiksi ja ovat hyödyllisiä muille koulutuksen järjestäjille. Ehdotuksia saatiin kaikkiaan 57.

Tilaisuudessa esiteltiin koulutuksen järjestäjien toimesta kolme ehdotusta hyviksi käytännöiksi. Lisäksi kuultiin osallistujien näkemyksiä siitä, miten hyviä käytäntöjä kannattaisi jakaa jatkossa.

Webinaarin materiaalit

Webinaarin tallenne

Itsearvioinnin tulosten syventäminen – Kehittämiswebinaarien materiaalit

Lokakuussa 2021 järjestettiin kolme kehittämiswebinaaria, joissa esiteltiin arvioinnin alustavia tuloksia ja syvennettiin niitä. Kehittämisseminaarit olivat suunnattu ammatillisen koulutuksen toimijoille, kuten koulutuksen järjestäjien johdolle, laadunhallinnasta vastaaville henkilöille, opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä sidosryhmille. 

Kehittämiswebinaarien materiaalit

Karvi: Itsearvioinnin tulosten syventäminen – Kehittämiswebinaarit

Pienryhmätyöskentelyn yhteenveto

Webinaarin tallenteet

Arvioinnin alustavat tulokset

Arvioinnin taustaa

Webinaari: laadunhallinnan hyvät käytännöt 28.10.

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallinnan hyvistä käytännöistä 28.10. klo 9.00-12.00!

Koulutuksen järjestäjillä oli mahdollisuus tehdä keväällä 2021 osana ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arviointia ehdotuksia laadunhallinnan hyviksi käytännöiksi, jotka käyvät esimerkiksi ja ovat hyödyllisiä muille koulutuksen järjestäjille. Ehdotuksia saatiin kaikkiaan 57.

Tilaisuudessa esitellään kolme ehdotusta hyviksi käytännöiksi. Lisäksi kuullaan osallistujien näkemyksiä siitä, miten hyviä käytäntöjä kannattaisi jakaa jatkossa. Tätä varten pyydämme osallistujia pohtimaan jo ennakkoon keinoja hyvien käytäntöjen jakamiseksi.

Tilaisuus nauhoitetaan.

Tilaisuuden Teams-linkki: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä


Tilaisuuden ohjelma

9.00                    

Tilaisuuden avaus ja tavoitteet

Yhteenveto ehdotuksista hyviksi laadunhallinnan käytännöiksi

9.15-10.00       

Case: Kestävä kehitys osaksi oppilaitoksen kaikkia toimintoja, Kestävän kehityksen asiantuntija Maria Runonen, Perho liiketalousopisto

– Keskustelu ja kysymykset

10.00-10.45

Case: Ryhtiä ja rytmiä toimintaan ja kehittämiseen sertifioiduilla järjestelmillä, Laatupäällikkö Päivi Koponen, Careeria

– Keskustelu ja kysymykset

10.45-11.00

Tauko

11.00-11.45

Case: Arjen yhteistyöstä kumppanuuksiin – työelämälähtöinen yhteissuunnittelu Suomen Diakoniaopistossa, Asiakkuusjohtaja Sari Heinikoski, Suomen Diakoniaopisto

– Keskustelu ja kysymykset

11.45-12.00                                  

Tilaisuuden yhteenveto

Hyvien käytäntöjen jakaminen jatkossa

Yhteenveto itsearviointivaiheen palautteista Karville

Koulutuksen järjestäjät tekivät osana arviointia laadunhallintajärjestelmiensä itsearvioinnin helmi–huhtikuussa 2021. Itsearviointiin vastasi yhteensä 138 koulutuksen järjestäjää. Kyselyn palauteosion kysymyksiin vastasi 132–135 järjestäjää. Palauteosion avoimien vastausten määrä vaihteli kysymyksittäin 54–68 välillä. Alla olevassa yhteenvedossa on esitetty koulutuksen järjestäjien näkemyksiä itsearviointiprosessista ja Karvin toiminnasta.

Yhteenveto itsearviointivaiheen palautteista (PDF)

Lokakuun kehittämisseminaarit

Tervetuloa kehittämiswebinaareihin lokakuussa

Kehittämiswebinaarit ovat osa Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toteuttamaa ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arviointia, johon liittyvä itsearviointi toteutettiin alkuvuodesta 2021.

Kehittämisseminaareissa esitellään laadunhallintajärjestelmien arvioinnin alustavia tuloksia, keskustellaan ja syvennetään niitä sekä jaetaan koulutuksen järjestäjien hyviä laadunhallinnan käytäntöjä. Kehittämisseminaarit on suunnattu ammatillisen koulutuksen toimijoille, kuten koulutuksen järjestäjien johdolle, laadunhallinnasta vastaaville henkilöille, opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä sidosryhmille.

Tilaisuudet toteutetaan Teams-webinaareina seuraavasti.

Itsearvioinnin tulosten syventäminen (tilaisuudet ovat samansisältöisiä):

  • Tiistaina 12.10.2021 klo 9–12
  • Torstaina 14.10 klo 9–12
  • Tiistaina 26.10.2021 klo 13–16

Laadunhallinnan hyvät käytännöt:

  • Torstaina 28.10.2021 klo 9–12

Pyydämme ilmoittautumaan kehittämiswebinaareihin viimeistään 30.9.2021.

Ilmoittaudu tilaisuuteen! (linkki)

Tilaisuudet pidetään suomeksi ja ne ovat osallistujille maksuttomia.

Lisätietoja kehittämisseminaareista: arviointineuvos Aila Korpi Yhteystiedot


WEBINAARIEN OHJELMA

Itsearvioinnin tulosten syventämisen seminaarien ohjelman eteneminen

Tilaisuuden tavoitteet

Alustavien tulosten esittely

Osallistujien kommentit ja keskustelu

Ryhmätyöskentely

Tilaisuuden yhteenveto ja arvioinnin eteneminen

Hyvät käytännöt – seminaarin ohjelman eteneminen

Tilaisuuden tavoitteet

Koulutuksen järjestäjien laadunhallinnan hyvät käytännöt (case-esimerkkejä)

Osallistujien kommentit ja keskustelu

Tilaisuuden yhteenveto ja arvioinnin eteneminen

Kysy laatuarvioinnista: itsearviointiklinikka

Järjestämme tiistaina 13.4.2021 klo 12–13 avoimen klinikan, jossa koulutuksen järjestäjät voivat kysyä ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arvioinnin itsearviointiin ja sen toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä. Kysymyksiin vastaa Karvin laatuarvioinnin tiimiläiset. Klinikka on vapaaehtoinen, vapaamuotoinen ja sieltä voi poistua, kun on saanut tiedonjanonsa sammutettua.

Tervetuloa!