Ennakkotietoa syksyn kehittämisseminaareista

Kolmannessa vaiheessa Karvi järjestää koulutuksen järjestäjien yhteisiä kehittämisseminaareja, joissa täydennetään ja syvennetään itsearviointivaiheen avulla saatua arviointitietoa laadunhallinnan ja laadunhallintajärjestelmien tilasta sekä mahdollistetaan järjestäjien välinen vertaisoppiminen. Seminaarien tavoitteena on tarjota kaikille koulutuksen järjestäjille mahdollisuus jakaa laatutyöhön liittyviä kokemuksia ja hyviä käytäntöjä ja siten myös tukea järjestäjiä laadun pitkäjänteisessä ja jatkuvassa kehittämisessä.

Kehittämisseminaarien alustavat päivämäärät ovat: 7.10., 12.10., 14.10., 26.10. ja 28.10.

Kehittämisseminaarien teemat tarkentuvat myöhemmin. Lisätietoa tulossa pian!

Kysy laatuarvioinnista: itsearviointiklinikka

Järjestämme tiistaina 13.4.2021 klo 12–13 avoimen klinikan, jossa koulutuksen järjestäjät voivat kysyä ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arvioinnin itsearviointiin ja sen toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä. Kysymyksiin vastaa Karvin laatuarvioinnin tiimiläiset. Klinikka on vapaaehtoinen, vapaamuotoinen ja sieltä voi poistua, kun on saanut tiedonjanonsa sammutettua.

Tervetuloa!

 

 

Itsearvioinnin materiaalit

Hyvä ammatillisen koulutuksen järjestäjä,

Karvi arvioi ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmiä vuonna 2021. Arviointi kohdistuu kaikkiin ammatillisen koulutuksen järjestäjiin.

Arviointiin kuuluva itsearviointi toteutetaan helmi-huhtikuussa 2021.

Arvioinnin tarkemmat ohjeet löytyvät arviointikäsikirjasta. Lisäksi voitte saada tietoa arvioinnista tammikuussa pidettyjen perehdytystilaisuuksien tallenteista ja aineistosta.

Tallentakaa itsearvioinnin tulokset sähköiselle lomakkeelle (Webropol) 30.4.2021 mennessä.

Itsearvioinnin materiaalit kootusti: 

Annamme mielellämme lisätietoja arvioinnista. Kaikki kysymykset pyydämme lähettämään Anni Tuurnakselle. Yhteystiedot

Tutustu tiedotus- ja perehdytystilaisuuksien tallenteisiin ja materiaaleihin

Tiedotus- ja perehdytystilaisuuksien materiaalit

 

Esitys: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arviointi 2021-2022

Esitys: Kokemuksia itsearvioinnista: Asiantuntija Mia Valanne, Opintokeskus Sivis

Esitys: Kokemuksia itsearvioinnista: Laatupäällikkö Satu Salo, Länsirannikon koulutus OY, WinNova

 

Tiedotus- ja perehdytystilaisuuden 13.1.2021 tallenne (ei teksitetty):

Tallenteen aikaleimat:

0:00:00 Osaamisyksikön johtajan Kirsi Hiltusen tervehdys
0:17:14 Arvioinnin lähtökohdat ja tavoitteet
0:40:22 Arvioinnin kohteet, -kriteerit ja asteikot
1:43:40 Itsearvioinnin toteuttaminen
1:50:40 Kokemuksia itsearvioinnista: Asiantuntija Mia Valanne, Opintokeskus Sivis
2:29:07 Tulosten raportointi ja syventäminen
2:31:59 Kehittämisseminaarit syksyllä 2021

Tiedotus- ja perehdytystilaisuuden 20.1.2021 tallenne (ei teksitetty):

Tallenteen aikaleimat:

0:00:00 Johtaja Harri Peltoniemen tervehdys
0:22:29 Arvioinnin lähtökohdat ja tavoitteet
0:45:15 Arvioinnin kohteet, -kriteerit ja asteikot
1:33:59 Itsearvioinnin toteuttaminen
1:40:18 Kokemuksia itsearvioinnista: laatupäällikkö Satu Salo, Länsirannikon koulutus OY, WinNova
2:14:12 Tulosten raportointi ja syventäminen
2:18:19 Kehittämisseminaarit syksy 2021

Arvioinitikäsikirja ja -lomake saatavilla

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arviointi on käynnistynyt.

Arviointikäsikirja on saatavilla oheisessa PDF-tiedostossa:

Arviointikäsikirja – Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arviointi (.pdf)

Käsikirjan liitteenä on myös itsearviointilomake, arviointiasteikot sekä arvioinnissa käytetyt käsitteet.

Huom. Jos linkki ei aukea napsauttamalla, avaa linkki uuteen välilehteen, jolloin pdf-aukeaa.

Arviointiin liittyvät tiedotus- ja perehdytystilaisuudet

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) toteuttaa ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arvioinnin vuosina 2021–2022.

Arviointiin liittyvät tiedotus- ja perehdytystilaisuudet järjestetään 13.1.2021 klo 9.00–12.00 ja 20.1.2021 klo 9.00–12.00. Tilaisuudet ovat samansisältöisiä. Tilaisuudet järjestetään Teamsin välityksellä.

Tietoa arvioinnin aikataulusta

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arviointi toteutetaan vuosina 2021-2022. Karvi on valmistellut vuosina 2018-2019 yhteistyössä koulutuksen järjestäjien kanssa arviointiin liittyvän arviointimallin ja -kriteeristön, jota on testattu vuoden 2020 aikana. Arvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien tilasta kansallisella tasolla. Tietoa tuotetaan mm. laadunhallintajärjestelmien toimivuudesta, laadunhallinnan tasosta sekä laadunhallintaan liittyvistä vahvuuksista, kehittämiskohteista ja hyvistä käytännöistä. Karvi järjestää koulutuksen järjestäjille perehdytystilaisuuden arvioinnista vuoden 2021 alussa, mistä tiedotetaan erikseen. Arviointi käynnistyy koulutuksen järjestäjien tekemällä itsearvioinnilla kevään 2021 aikana.

Lisätietoja:

Arviointineuvos Aila Korpi, etunimi.sukunimi@karvi.fi, p. 029 533 5536

Johtava arviointiasiantuntija Tarja Frisk, etunimi.sukunimi@karvi.fi. 029 533 5504

Koronavirusepidemian vaikutus laadunhallintajärjestelmien arviointimallin ja -kriteeristön testaukseen ja laadunhallintajärjestelmien arviointiin

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arviointimallin ja -kriteeristön testaukseen liittyvä vapaaehtoisten koulutuksen järjestäjien tekemä itsearviointi saatiin onnistuneesti päätökseen 28.2.2020. Karvi analysoi parhaillaan itsearvioinnin tuloksia ja saamaansa palautetta ja jatkaa arviointimallin ja -kriteeristön kehittämistä kevään ja kesän aikana.  Lyhyt yhteenveto testivaiheen tuloksista tullaan julkaisemaan hankkeen verkkosivuilla.

Koronavirusepidemiasta johtuen testivaiheeseen liittyvät arviointikäynnit neljään ammatilliseen oppilaitokseen siirtyvät alkusyksyyn.

Tämän hetkisen tiedon perusteella laadunhallintajärjestelmien arviointi voidaan toteuttaa suunnitellusti vuosina 2021-2022 ja tähän liittyvä koulutuksen järjestäjien perehdytys syksyllä 2020.

Lisätietoa:

Aila Korpi
+35829 533 5536
aila.korpi(at)karvi.fi