Ajankohtaista

Laadunhallinnan hyvät käytännöt webinaarin (17.3.) materiaalit

Koulutuksen järjestäjillä oli mahdollisuus tehdä keväällä 2021 osana itsearviointia ehdotuksia laadunhallinnan hyviksi käytännöiksi, jotka käyvät esimerkeiksi ja ovat hyödyllisiä muille koulutuksen järjestäjille. Ehdotuksia saatiin kaikkiaan 57.

Tilaisuudessa esiteltiin kolme koulutuksen järjestäjien ehdotusta hyviksi laadunhallinnan käytännöiksi.

Webinaarin materiaalit

Jonna Kokkonen, Tiedolla johtamisen malli: Tiedollajohtamisen toimintamalli_Kokkonen

Webinaarin tallenne

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arvioinnin julkistamiswebinaari 3.5.2022 klo 9.00-12.15 ja materiaalit

Tilaisuuden ohjelma

Tilaisuudessa esitellään arvioinnin johtopäätökset, keskustellaan niistä ja tehdään ehdotuksia laadunhallinnan ja -arvioinnin kehittämiseksi jatkossa.

Tilaisuus on avoin ammatillisen koulutuksen järjestäjille, opiskelijoille, työelämän edustajille, kumppaneille ja sidosryhmille sekä muille asiasta kiinnostuneille.

Puheenjohtajana toimii johtaja Harri Peltoniemi Karvista

Klo 9.00 – 9.30        

Tilaisuuden avaus

Yksikön johtaja Kirsi Hiltunen, Karvi

Ylijohtaja Petri Lempinen, Opetus- ja kulttuuriministeriö                                 

9.30-10.15 

Laadunhallintajärjestelmien arvioinnin johtopäätökset ja kehittämissuositukset

Arviointineuvos Aila Korpi ja arviointiasiantuntija Risto Hietala

Kommentit

10.15-10.30 

Tauko

10.30-12.00

Miten ammatillisen koulutuksen laadunhallintaa tulisi kehittää arvioinnin tulosten perusteella?

Kommenttipuheenvuorot

Puheenjohtaja Jutta Vihonen, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto, SAKKI ry

Koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija Kirsi Rasinaho, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö, SAK

Johtava asiantuntija Mirja Hannula, Elinkeinoelämän keskusliitto, EK

Johtava asiantuntija, varatoimitusjohtaja Satu Ågren, AMKE, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys

Keskustelu ryhmissä ja yhteenveto

12.00-12.15   

Yhteenveto ja jatko

Opetusneuvos Jukka Lehtinen, OKM

Johtaja Harri Peltoniemi, Karvi

 

Materiaalit 

Esitys_julkistamiswebinaari 3.5.2022

Jukka Lehtinen_Ammatillisen koulutuksen laadun seuranta 2022

Padletkooste julkistamistilaisuus 3.5.2022

Tilaisuuden tallenne

 

Laadunhallinnan hyvät käytännöt -webinaarin (17.2.) materiaalit

Koulutuksen järjestäjillä oli mahdollisuus tehdä keväällä 2021 osana itsearviointia ehdotuksia laadunhallinnan hyviksi käytännöiksi, jotka käyvät esimerkiksi ja ovat hyödyllisiä muille koulutuksen järjestäjille. Ehdotuksia saatiin kaikkiaan 57.

Tilaisuudessa esiteltiin koulutuksen järjestäjien toimesta kolme ehdotusta hyviksi käytännöiksi.

Webinaarin materiaalit

Webinaarin tallenne

Laadunhallinnan hyvät käytännöt -webinaarin (13.1.) materiaalit

Koulutuksen järjestäjillä oli mahdollisuus tehdä keväällä 2021 osana itsearviointia ehdotuksia laadunhallinnan hyviksi käytännöiksi, jotka käyvät esimerkiksi ja ovat hyödyllisiä muille koulutuksen järjestäjille. Ehdotuksia saatiin kaikkiaan 57.

Tilaisuudessa esiteltiin koulutuksen järjestäjien toimesta neljä ehdotusta hyviksi käytännöiksi.

Webinaarin materiaalit

Webinaarin tallenne

Laadunhallinnan hyvät käytännöt -webinaarin (14.12.) materiaalit

Koulutuksen järjestäjillä oli mahdollisuus tehdä keväällä 2021 osana itsearviointia ehdotuksia laadunhallinnan hyviksi käytännöiksi, jotka käyvät esimerkiksi ja ovat hyödyllisiä muille koulutuksen järjestäjille. Ehdotuksia saatiin kaikkiaan 57.

Tilaisuudessa esiteltiin koulutuksen järjestäjien toimesta kolme ehdotusta hyviksi käytännöiksi.

Webinaarin materiaalit

 

Webinaarin tallenne

Webinaarista ei ole tallennetta.

 

Hyvien laadunhallinnan käytäntöjen webinaarit jatkuvat

Koulutuksen järjestäjien toiveiden mukaisesti jatkamme järjestäjien hyvien laadunhallinnan käytäntöjen esittelyjä. Käytännöt perustuvat koulutuksen järjestäjien osana laadunhallintajärjestelmien arviointia tekemiin ehdotuksiin. Tilaisuudet järjestetään seuraavasti:

  • 14.12.2021 klo 9.00-12.15
  • 13.1.2022 klo 9.00-12.15
  • 17.2.2022 klo 9.00-12.15
  • 17.3.2022 klo 9.00-12.15

Ilmoittaudu tapahtumaan tästä viimeistään viikkoa ennen tilaisuutta. Teams-linkki lähetetään kaikille tapahtumaan ilmoittautuneille.

Lisätietoa hyvien käytäntöjen webinaareista:

 

Laadunhallinnan hyvät käytännöt -webinaarin (28.10.) materiaalit ja tallenne

Koulutuksen järjestäjillä oli mahdollisuus tehdä keväällä 2021 osana itsearviointia ehdotuksia laadunhallinnan hyviksi käytännöiksi, jotka käyvät esimerkiksi ja ovat hyödyllisiä muille koulutuksen järjestäjille. Ehdotuksia saatiin kaikkiaan 57.

Tilaisuudessa esiteltiin koulutuksen järjestäjien toimesta kolme ehdotusta hyviksi käytännöiksi. Lisäksi kuultiin osallistujien näkemyksiä siitä, miten hyviä käytäntöjä kannattaisi jakaa jatkossa.

Webinaarin materiaalit

Webinaarin tallenne

Itsearvioinnin tulosten syventäminen – Kehittämiswebinaarien materiaalit

Lokakuussa 2021 järjestettiin kolme kehittämiswebinaaria, joissa esiteltiin arvioinnin alustavia tuloksia ja syvennettiin niitä. Kehittämisseminaarit olivat suunnattu ammatillisen koulutuksen toimijoille, kuten koulutuksen järjestäjien johdolle, laadunhallinnasta vastaaville henkilöille, opetus- ja ohjaushenkilöstölle sekä sidosryhmille. 

Kehittämiswebinaarien materiaalit

Karvi: Itsearvioinnin tulosten syventäminen – Kehittämiswebinaarit

Pienryhmätyöskentelyn yhteenveto

Webinaarin tallenteet

Arvioinnin alustavat tulokset

Arvioinnin taustaa

Webinaari: laadunhallinnan hyvät käytännöt 28.10.

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallinnan hyvistä käytännöistä 28.10. klo 9.00-12.00!

Koulutuksen järjestäjillä oli mahdollisuus tehdä keväällä 2021 osana ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arviointia ehdotuksia laadunhallinnan hyviksi käytännöiksi, jotka käyvät esimerkiksi ja ovat hyödyllisiä muille koulutuksen järjestäjille. Ehdotuksia saatiin kaikkiaan 57.

Tilaisuudessa esitellään kolme ehdotusta hyviksi käytännöiksi. Lisäksi kuullaan osallistujien näkemyksiä siitä, miten hyviä käytäntöjä kannattaisi jakaa jatkossa. Tätä varten pyydämme osallistujia pohtimaan jo ennakkoon keinoja hyvien käytäntöjen jakamiseksi.

Tilaisuus nauhoitetaan.

Tilaisuuden Teams-linkki: Liity kokoukseen napsauttamalla tästä


Tilaisuuden ohjelma

9.00                    

Tilaisuuden avaus ja tavoitteet

Yhteenveto ehdotuksista hyviksi laadunhallinnan käytännöiksi

9.15-10.00       

Case: Kestävä kehitys osaksi oppilaitoksen kaikkia toimintoja, Kestävän kehityksen asiantuntija Maria Runonen, Perho liiketalousopisto

– Keskustelu ja kysymykset

10.00-10.45

Case: Ryhtiä ja rytmiä toimintaan ja kehittämiseen sertifioiduilla järjestelmillä, Laatupäällikkö Päivi Koponen, Careeria

– Keskustelu ja kysymykset

10.45-11.00

Tauko

11.00-11.45

Case: Arjen yhteistyöstä kumppanuuksiin – työelämälähtöinen yhteissuunnittelu Suomen Diakoniaopistossa, Asiakkuusjohtaja Sari Heinikoski, Suomen Diakoniaopisto

– Keskustelu ja kysymykset

11.45-12.00                                  

Tilaisuuden yhteenveto

Hyvien käytäntöjen jakaminen jatkossa

Yhteenveto itsearviointivaiheen palautteista Karville

Koulutuksen järjestäjät tekivät osana arviointia laadunhallintajärjestelmiensä itsearvioinnin helmi–huhtikuussa 2021. Itsearviointiin vastasi yhteensä 138 koulutuksen järjestäjää. Kyselyn palauteosion kysymyksiin vastasi 132–135 järjestäjää. Palauteosion avoimien vastausten määrä vaihteli kysymyksittäin 54–68 välillä. Alla olevassa yhteenvedossa on esitetty koulutuksen järjestäjien näkemyksiä itsearviointiprosessista ja Karvin toiminnasta.

Yhteenveto itsearviointivaiheen palautteista (PDF)