Koulutuksen järjestäjiä haetaan arviointimallin ja -kriteeristön testaukseen

Karvi toteuttaa ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arvioinnin vuosina 2021–2022. Karvin nimeämä projektiryhmä on valmistellut arviointimallin ja -kriteeristön kuultuaan laajasti koulutuksen järjestäjiä sekä opiskelijoiden, työelämän ja sidosryhmien edustajia. Kiitos kaikille kuulemistilaisuuksiin ja kehittämiseen osallistuneille!

Arviointimallia ja -kriteeristöä testataan 1.11.2019–31.5.2020 välisenä aikana. Tavoitteena on selvittää, miten toimiva arviointimalli ja -kriteeristö on ja tunnistaa edelliseen liittyviä kehittämistarpeita.

Karvi hakee testausvaiheeseen neljää (4) vapaaehtoista koulutuksen järjestäjää. Testi koostuu koulutuksen järjestäjän sähköiseen järjestelmään tekemästä itsearvioinnista ja ulkopuolisen arviointiryhmän tekemästä arviointikäynnistä.

Testi etenee seuraavasti:

  • Karvi järjestää perehdytystilaisuuden testivaiheeseen osallistuville koulutuksen järjestäjille lokakuussa 2019.
  • Koulutuksen järjestäjät tekevät itsearvioinnin sähköiseen järjestelmään 1.11.2019–28.2.2020 välisenä aikana.
  • Karvin nimeämät arviointiryhmät tekevät arviointikäynnin testiin osallistuvien koulutuksen järjestäjien luo 1.3.–31.5.2020 välisenä aikana. Karvi sopii käynnin ajankohdan koulutuksen järjestäjän kanssa vuoden 2019 loppuun mennessä.
  • Karvi järjestää arviointi- ja kokemustenvaihtotilaisuuden testiin osallistuneille koulutuksen järjestäjille kesäkuussa 2020.

Testiin osallistuvat koulutuksen järjestäjät valitaan niin, että ryhmässä on erityyppisiä koulutuksen järjestäjiä kuten suuria ja pieniä, monialaisia ja yksialaisia, eri puolella Suomea olevia sekä suomen ja ruotsin kielellä opetusta järjestäviä.

Testiin osallistuvat koulutuksen järjestäjät sitoutuvat antamaan Karville palautetta testin eri vaiheista. Testi ei korvaa vuosina 2021–2022 toteutettavaa varsinaista arviointia.

Testiin voi hakea viimeistään 30.9.2019 verkkolomakkeen kautta.

Hakulomakkeen kysymykset ovat nähtävissä myös PDF-muodossa: Hakulomake arviointimallin ja -kriteeristön testaukseen (.pdf)

Karvi ilmoittaa valinnasta hakijoille lokakuun aikana.

Kirjoita uusi kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.