Etusivu

Tervetuloa arviointihankeen sivuille!

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien arviointi on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti vuosina 2021–2022.

Arvioinnin tavoitteena on ollut tuottaa tietoa koulutuksen järjestäjien laadunhallinnan ja laadunhallintajärjestelmien tilasta kansallisella tasolla sekä kansallisen ammatillisen koulutuksen laatustrategian toteutumisesta.

Tavoitteena on lisäksi ollut tukea koulutuksen järjestäjiä laadunhallinnan ja laadunhallintajärjestelmien jatkuvassa parantamisessa, kehittää laatu- ja arviointiosaamista sekä tuoda esille ja jakaa hyviä laadunhallinnan käytäntöjä.

Arvioinnin perustaksi kehitettiin vuosina 2018–2019 arviointimalli ja -kriteeristö, jota testattiin vuoden 2020 aikana. Kehittäminen on toteutettu laajassa yhteistyössä koulutuksen järjestäjien ja eri toimijoiden kanssa ja työssä on hyödynnetty aiemmasta arvioinnista saadut kokemukset ja palautteet.